Plnospektrální lineární zářivky Počet produktů: 9

PROSÍME POZOR! UKONČENÍ VÝROBY LINEÁRNÍCH ZÁŘIVEK V ROCE 2023

DOPORUČUJEME SE PŘEDZÁSOBIT

Od 1. října 2022 je účinná novela nařízení vlády 481/2012, které do českého práva převádí evropskou směrnici 2011/65/EU, známou také pod zkratkou RoHS2. Tyto dokumenty omezují používání nebezpečných látek v elektrotechnických výrobcích a zároveň stanovují výjimky, ve kterých je jejich použití povoleno, často do určitého data. ...

  Více